Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมอบเงินช่วยเหลือพนักงาน - น.ส.มลิ ม่วงทอง
 

มาสเตอร์สมหวัง  อภิธรรมภูษิต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการและหัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

มอบเงินช่วยเหลือ น.ส.มลิ  ม่วงทอง พนักงานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

เนื่องด้วยบิดาถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 (นายเหลือ  ม่วงทอง) จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดดอนคา อ.ท่าตะโก จ. นครสวรรค์ ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2นางสาว  ภัทริยา    ควรหา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 389 ครั้ง จาก งานทรัพยากรมนุษย์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน