Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนมอบของขวัญเยี่ยมคลอดเป็นขวัญกำลังใจแก่ครู
 

มาสเตอร์สมหวัง  อภิธรรมภูษิต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการและหัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

มอบของขวัญเยี่ยมคลอดแก่ มิสโกสุม  มั่นคง ครูสอนภาษาจีน ฝ่ายปฐมวัย ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ 

 



ไฟล์แนบ 1











นางสาว  ภัทริยา    ควรหา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 347 ครั้ง จาก งานทรัพยากรมนุษย์





คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน