Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขยายเวลายื่นใบสมัคร ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดระยอง (สกสค.)

ขยายเวลารับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. กรณีพิเศษ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

และแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม ใบรับรองแพทย์ ทั้ง ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. คลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่

 ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2
ไฟล์แนบ 3นางสาว  ภัทริยา    ควรหา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 255 ครั้ง จาก งานทรัพยากรมนุษย์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน