Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียนปฐมวัยรับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล 2 ถึง อนุบาล 3
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561  นักเรียนปฐมวัยได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล 2 ถึง อนุบาล 3  ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ( ท้องฟ้าจำลอง )  และเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมหกรรม  อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ( ท้องฟ้าจำลอง ) กรุงเทพ   โดยการประกวดในครั้งนี้  มีโรงเรียนส่งโครงงานระดับอนุบาล 2 ถึง อนุบาล 3 เข้าร่วมทั้งหมด 37 โครงงาน จากทั่วประเทศ


มิส  เสาวลักษณ์    อินทรศิริ ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 298 ครั้ง จาก งานวิชาการปฐมวัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน