[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ แผนกมัธยมศึกษา
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 6 อัลบัมภาพ

No. 1996   ท่านผู้อำนวยการให้โอวาท นักเรียน ม.ต้น   มาสเตอร์  วสันต์    จันทรเสนา
No. 1811   การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16   มาสเตอร์  นิวัต    ศักดิ์สิทธิ์
No. 1794   การแข่งขันกีฬา-กรีฑาสี ประถม-มัธยม   มาสเตอร์  นิวัต    ศักดิ์สิทธิ์
No. 1696   การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 (รอบคัดเลือกระดับจังหวัด)   มาสเตอร์  นิวัต    ศักดิ์สิทธิ์
No. 1275   ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   นาย  เรวิทย์    วงเวียน
No. 1250   กิจกรรมค่ายพักแรมลุกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   มาสเตอร์  วสันต์    จันทรเสนา
[1]