รายละเอียดโครงการห้องสมุดสุดหรรษา

รายละเอียด
เป็นการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบหุ่นมือในช่วงพักกลางวัน และมีการตอบคำถามแจกรางวัล โดยสอดแทรกข้อคิดเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดที่ถูกต้อง และประโยชน์ของการอ่าน
สถานที่
ห้องสมุด
เวลาดำเนินการ
ช่วงพักกลางวันของนักเรียนชั้นประถม ช่วงเดือนมกราคม

งบประมาณ
1000 บาท
สรุปผลโครงการ