โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง : 131 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000    Tel : (038) 808991-2    Fax : (038) 614706
                 
   

ปีการศึกษา 2546

ปีการศึกษา 2547

 
 

ปีการศึกษา 2548

 
 

ปีการศึกษา 2549

 
   
  ปีการศึกษา 2550 ปีการศึกษา 2551
   
  ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553