เรื่อง สัตวาภิธาน
 
ทักทายกันก่อนเข้าห้องเรียน
สวัสดีค่ะ! นักเรียนทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยนะค่ะ วันนี้คุณครู
จะมาสอน เรื่องสัตวาภิธาน ค่ะ ก่อนอื่นให้นักเรียนลองทำแบบทดสอบก่อนเรียนดูนะค่ะว่า นักเรียนมีฐานความรู้ เกี่ยวกับเรื่องนี้
มากน้อยแค่ไหน เป็นการวัดความรู้ของนักเรียนเอง เสร็จแล้วก็ค่อยมาเริ่มเรียนกันว่า"สัตวาภิธาน"คืออะไร เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
มากนะค่ะ แล้วก็สนุกด้วย แล้วถ้านักเรียนเรียนจบแล้ว ก็ลองมาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันดูนะค่ะว่าเราได้รับความรู้อะไรบ้าง
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอให้นักเรียนทุกคนสนุกกับการเรียนนะค่ะ สวัสดีค่ะ :D
   
Create By : คุณครูภัณฑ์พิศ มหาสัทธา