หน่วยการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หน้าหลัก l ช่วงชั้นที่1 l ช่วงชั้นที่ 2 l ช่วงชั้นที่ 3 l ช่วงชั้นที่ 4 l บทความ

 

 

หน่วยการเรียนรู้

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

เวลา (ชั่วโมง)
1

งานบ้าน
   
    บทที่ 1 บ้านของเรา

     - บ้าน
     - เครื่องมือทำความสะอาดบ้าน
   
    บทที่ 2 พื้นสะอาด
     - การกวาดพื้น
     - การถูพื้น
   
    บทที่ 3 บ้านน่าดู

     - การจัดเก็บหนังสือ
     - การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
     - การจัดเก็บของเล่น
   
    บทที่ 4 หนูทำได้
     - การฝึกแต่งกายเอง
     - การเก็บรักษาเครื่องแต่งกาย
  
    บทที่ 5 การตั้งโต๊ะอาหาร

     - การจัดเตรียมอาหาร
     - การจัดเตรียมสถานที่กินอาหาร
     - การทำความสะอาดสถานที่กินอาหาร

10
2

งานเกษตร

    บทที่ 1 รู้จักงานเกษตร
     - ความหมายและความสำคัญของงานเกษตร
     - การทำงานเกษตร

    บทที่ 2 เครื่องมือเกษตร
     - เครื่องมือเกษตร

10
3
งานช่างและงานประดิษฐ์

    บทที่ 1 รู้จักงานช่างและงานประดิษฐ์
     - ความหมายและความสำคัญของงานช่างและงานประดิษฐ์
     - การสะสมวัสดุและเศษวัสดุ

    บทที่ 2 อุปกรณ์ที่ใช้ในงานช่างและงานประดิษฐ์
     - อุปกรณ์ที่ใช้ในงานช่างและงานประดิษฐ์

    บทที่ 3 ของเล่นของฉัน

การประดิษฐ์ของเล่น
     1. การพับกระต่าย
     2. การพับสุนัข
     3. การพับจรวด
     4. การพับเป็ด
     5. การพับหน้ากากแมว
     6. การประดิษฐ์รถกล่องกระดาษ
     7. การประดิษฐ์โทรศัพท์มือถือ
20
4
มารู้จักแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวกันเถอะ
     - ความหมายของข้อมูล
     - แหล่งข้อมูล
     - ประโยชน์ของแหล่งข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ
5
5
มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ
     - ความหมายของคอมพิวเตอร์
     - ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
     - ส่วนประกอบภายนอกของคอมพิวเตอร์
     - การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
     - การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
     - การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
10
6
เรื่องราวเกี่ยวกับเมาส์ (Mouse)
     - ความหมายและเรื่องที่เกี่ยวกับเมาส์
     - การควบคุมเมาส์และการใช้เมาส์ที่ถูกต้อง
     - การระวังรักษาเมาส์

5

7
แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด (Keyboard)
     - ส่วนประกอบของแป้นพิมพ์
     - การวางนิ้วบนแป้นพิมพ์
     - แป้นที่ควรรู้จัก
10
8
มาส่งจดหมายอีเลคทรอนิคส์กันเถอะ
     - การติดต่อสื่อสารด้วยจดหมายผ่านไปรษณีย์
     - การติดต่อสื่อสารด้วยจดหมายอิเลคทรอนิคส์ หรือ อีเมล์
4
9
โลกเปลี่ยนแปลง
     - เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
     - ความปลอดภัยในการทำงาน
     - การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
6