:::ค่ายอบรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 ฝ่ายกิจกรรม งานลูกเสือ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ เงื่อน, การเข้าฐานปฏิบัติกิจกรรม ทักษะทางวิชาการ

::ผู้ถ่ายภาพ : มิสกรรณิการ์ มณีแสง

 
::ลำดับภาพ : มาสเตอร์ จักรกฤษณ์ อินโพ
::เพลงประกอบ : มาสเตอร์ มานิตย์ พากเพียร
::ผู้โพสต์ : มาสเตอร์ วสันต์ จันทรเสนา